Webinars

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

η πανελλαδική συμμετοχή στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό ST3dM μας οδηγεί να υποδεχθούμε τον καινούριο χρόνο με μεγάλη αισιοδοξία. Η συμμετοχή σας υποδεικνύει την  προδιάθεση της εκπαιδευτικής κοινότητας για επαγγελματική εξέλιξη η οποία εκ των πραγμάτων θα επιφέρει θεαματικά μαθησιακά αποτελέσματα. Η εκπαίδευση αλλάζει και  ξεπερνώντας δασκαλοκεντρικές προσεγγίσεις μέσα από το επιμορφωτικό σεμινάριο θα προσομοιάσουμε μία ενεργή μαθησιακή κοινότητα που όχι μόνο αλληλεπιδρά, αλλά μετέχει στην διαδικασία παραγωγικά και διευθυντικά. Χρησιμοποιεί αυτόνομα το επιμορφωτικό υλικό, προτείνει διαφορετικό, παράγει δικό της και εξελίσσεται. Αν μπορούσαμε να περιγράψουμε με μία φράση τον στόχο του σεμιναρίου είναι να δημιουργήσει μία ενεργή εκπαιδευτική κοινότητα.

  Στην πρώτη παρούσα φάση θα ασχοληθούμε με την τρισδιάστατη σχεδίαση και θα παρουσιάσουμε το Tinkercad https://www.tinkercad.com/ για να παράγουμε τρισδιάστατα ψηφιακά αντικείμενα. Σε δεύτερη φάση για όποιον το θελήσει θα δούμε την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και θα δημιουργήσουμε Ambass3dors για κάθε νομό της Ελλάδας με το βλέμμα στην νέα χρονιά. Η τρισδιάστατη σχεδίαση δεν αφορά … σχεδιαστές. Οι νέες τεχνολογίες έρχονται στην πόρτα του τελευταίου σπιτιού του μικρότερου χωριού, και εφόσον υπάρχει η γνώση μπορούν να αλλάξουν άρδην τις συνθήκες της ζωής μας. Η ακαδημαϊκή κοινότητα οφείλει να γίνει αρωγός της νέας γνώσης και μαζί με εσάς τους εκπαιδευτικούς, που βρίσκεστε δίπλα σε κάθε πόρτα εφόσον το θελήσετε, μπορούμε να συγκροτήσουμε τον φορέα αυτής της εξέλιξης. 

Όλοι οι συμμετέχοντες θα πάρουν βεβαίωση παρακολούθησης του παρόντος σεμιναρίου. Υπάρχουν σημεία ελέγχου αλλά δεν υπάρχει καμία εργασία με υποχρεωτική βαθμολογία προβιβασμού, παρά μόνον για όσους θελήσουν να πιστοποιηθούν (φυσικά δωρεάν) ως Ambass3dors. Η επιλογή Ambass3dors προκρίθηκε μετά από αντίστοιχα αιτήματα συντονιστών εκπαίδευσης και ένθερμων εκπαιδευτικών.

 Όσοι θελήσετε να συμμετέχετε ως Ambass3dors και όσοι εκπαιδευτικοί θέλετε να πάρετε μέρος στην επιμόρφωση παρακαλώ να επιλέξετε τον παρακάτω σύνδεσμο και να εγγραφείτε στην κοινότητα μάθησης του Εργαστηρίου Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Για να γίνει σωστά η αναγνώρισή σας παρακαλώ επιλέξτε αντίστοιχα username.

Το σεμινάριο θα ξεκινήσει στις 1 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει 4 εβδομάδες (ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση στις 28 Φεβρουαρίου). Όλη η εκπαιδευτική διαδικασία είναι ασύγχρονη, και άρα δεν απαιτείται καμία χρονική υποχρέωση για το πότε θα παρακολουθήσετε ή θα εκτελέσετε κάποιο βήμα από τις 01 Φεβρουαρίου έως τις 15 Μαρτίου.

  Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα σεμινάρια δεν αποτελούν μέρος του Διαγωνισμού, και η συμμετοχή σε αυτά είναι σε εθελοντική βάση και δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση την κρίση της εργασίας σας. Τα σεμινάρια αποτελούν μέρος του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού του εργαστηρίου και η μεγάλη συμμετοχή σας οδήγησε  στην αποδοχή εκ μέρους της Διεύθυνσης στην επίδοση voucher δωρεάν εκπαίδευσης στους συμμετέχοντες μαθητές και εκπαιδευτικούς.


Ambassador

(amb_επίθετο π.χ. amb_tsiastoudis)

ενώ εάν θέλετε να εγγραφείτε ως

Εκπαιδευτικός

(tch_επίθετο π.χ. tch_tsiastoudis).

http://edifet.web.auth.gr/moodle/login/signup.php?

Είμαστε μία επώνυμη ψηφιακή εκπαιδευτική κοινότητα που προσομοιάζει τις πραγματικές και για αυτό οι ενήλικες θα έχουμε το πραγματικό μας όνομα και την πραγματική μας ιδιότητα. Οι μαθητές που συμμετέχουν στο διαγωνισμό και επιθυμούν να επιμορφωθούν θα συμμετέχουν σε παράλληλο, παρόμοιο αλλά παιγνιώδες σεμινάριο χωρίς δυνατότητες σχολιασμών.
  Το σεμινάριο των μαθητών θα ξεκινήσει μια εβδομάδα αργότερα, ώστε να έπεται αυτού των εκπαιδευτικών. Θα ξεκινήσει στις 8 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει 4 εβδομάδες. Οι μαθητές που θέλουν να πάρουν μέρος στην εκπαίδευση θα εγγραφούν μόνο με την επίβλεψή των υπεύθυνων εκπαιδευτικών καθώς δεν θα τους στείλουμε link εγγραφής. Τα username των επιμορφούμενων μαθητών θα πρέπει υποχρεωτικά να μην περιέχουν στοιχεία που προσδιορίζουν κάποιο στοιχείο της ταυτότητά τους καθώς θέλουμε να είμαστε σίγουροι για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Έτσι το username θα πρέπει να είναι

std_psevdonimo1
και OXI
std_305spartis.

Οι μαθητές θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα βίντεο-μαθήματα αλλά δεν θα μπορούν να διαβάσουν και να συμμετέχουν σε καμία συζήτηση. Οι εγγραφές θα γίνουν στον ίδιο σύνδεσμο.

http://edifet.web.auth.gr/moodle/login/signup.php?

Ο χρόνος έως την 1η Φεβρουαρίου κρίνεται απαραίτητος για την οργάνωση των ομάδων οπότε και καλείστε να ελέγχετε το mail επικοινωνίας σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Ακολουθήστε την κωδικοποίηση των username που δόθηκε παραπάνω, μόνο αυτά τα username θα έχουν πρόσβαση στα σεμινάρια.

amb_επίθετο
tch_επίθετο
std_ psevdonimo1

και τα mail επικοινωνίας (οι εκπαιδευτικοί) που δώσατε στην φόρμα εγγραφής στον Διαγωνισμό.