Ερωτήσεις-Απαντήσεις


Αρχική  Προκήρυξη   Δημοτικό   Γυμνάσιο   Λύκειο   Webinars   Συμμετέχοντες Επιτροπές Διαγωνισμού  Συχνές Ερωτήσεις Αποτελέσματα1.Σε ποιους εκπαιδευτικούς απευθύνεται ο Διαγωνισμός; Μπορεί εντός της ίδιας ομάδας να συμμετέχουν περισσότεροι από ένας;

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων. Στοιχεία του Διαγωνισμού μπορούν να αξιοποιηθούν και εντός του σχολικού ωραρίου σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα με ομαδοσυνεργατικές συναφείς δραστηριότητες. Η διαθεματική συνεργασία μιας ομάδας εκπαιδευτικών 1-3 προτείνεται, καθώς προσφέρει πολλαπλές  προσεγγίσεις των ερευνητικών ερωτημάτων χωρίς όμως να θεωρείται υποχρεωτική.

2.Δεν γνωρίζω τίποτε για την τρισδιάστατη σχεδίαση, θα καταφέρω να συμμετέχω με τους μαθητές μου;

Φυσικά και μπορείτε! Θα υπάρξουν webinars που με απλά βήματα θα γίνει εισαγωγή στην τρισδιάστατη σχεδίαση.

3.Πού δηλώνουμε συμμετοχή και τι πρέπει να καταθέσουμε σε αυτή;

Υπάρχουν δύο σημαντικές ενέργειες:

  • Η δήλωση συμμετοχής που περιέχει διαδικαστικές και εκπαιδευτικές πληροφορίες και  πρέπει να συμπληρωθεί από 1 έως 30 Νοεμβρίου (Παράταση υποβολών έως 15 Δεκεμβρίου) στο αντίστοιχο link.
  • και η κατάθεση του συνολικού έργου που περιλαμβάνει αποθήκευση του φακέλου της υποψηφιότητας σας στο drive σας και αποστολή ενός shareable link στο edifet@auth.gr. Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει :
      1. Αρχείο τρισδιάστατου σχεδίου. (15gymnasio_spartis_lakonizein.stl)
    1. Παρουσίαση του έργου {έρευνα-δραστηριότητες}.(15gymnasio_spartis_lakonizein.ppt)

4. Η παρουσίαση που θέλετε, θα είναι σε έγγραφο ή αρχείο παρουσίασης; Υπάρχει συγκεκριμένη δομή και έκταση;

Δημιουργήστε ένα αρχείο παρουσίασης (ppt,pptx,odp ή κάποιο ανάλογο) στο οποίο ενδεχομένως να περιλαμβάνονται κείμενο, εικόνες, ήχοι, βίντεο, κινούμενα σχέδια και οτιδήποτε άλλο θεωρείτε χρήσιμο για να προβάλλεται την έρευνα-δραστηριότητά σας.

5. Θέλετε μια έρευνα σχετική με τον σχεδιασμό της κούπας (Product Design) και μία σχετική με το μήνυμα που θα έχει (UNESCO);

Στην παρουσίαση θα πρέπει να περιλάβετε στοιχεία των δύο ερευνών.

6. Μπορούμε να έχουμε παραπάνω της μίας ομάδας;

Ναι μπορείτε.

7. Τι εννοείτε βαθμούς ελευθερίας;

Η κλασσική κούπα περιλαμβάνει λεία κυλινδρική επιφάνεια με ένα χερούλι.

  • Δημοτικό ( Ένας βαθμός Ελευθερίας) : Δημιουργούμε μόνο ανάγλυφο σε μια τυπική κυλινδρική κούπα με ένα απλό χερούλι. Επηρεάζουμε μόνο την επιφάνεια της κούπας.
  • Γυμνάσιο (Δύο βαθμοί Ελευθερίας) : Δημιουργούμε ανάγλυφο κύλινδρο και σχεδιάζουμε χερούλι επιλογής μας.
  • Λύκειο (Τρεις βαθμοί Ελευθερίας) : Δημιουργούμε ανάγλυφο σχήμα της επιλογής μας με χερούλι της επιλογής μας.

8.Μπορώ να συγκροτήσω μια ομάδα από την τάξη μου, έως 3 παιδιά, και να συμμετάσχω στο διαγωνισμό; (Ή μήπως πρέπει να δηλώσουμε συμμετοχή ως τάξη;)

Πράγματι μπορείτε:
α)να συγκροτήσετε μία ομάδα με τον ελάχιστο αριθμό των ατόμων 3
β) μία ομάδα με ολόκληρη την τάξη (σε αυτήν την περίπτωση θα γράψετε 2 ή περισσότερους μαθητές σε κάθε κενό της φόρμας εγγραφής,
γ) 5 ή όσες νομίζετε ομάδες από τρία-τέσσερα άτομα με εσάς επιβλέπων, αλλά θα  έπρεπε η κάθε ομάδα να έχει διαφορετική εργασία, δικό της σχέδιο και δική της έρευνα στο ζήτημα των γλωσσών. πχ. η μία την ποντιακή γλώσσα η άλλη την θρακιώτικη η άλλη την βλάχικη η άλλη ιδιωματισμούς που έμειναν από την τουρκοκρατία κ.ο.κ.

9. Που μπορώ να απευθυνθώ για περαιτέρω ερωτήσεις.

Μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο edifet@auth.gr, αλλά και να ελέγχετε συνεχώς την παρούσα σελίδα για ανανεώσεις.

10. Έχω δηλώσει τα παιδιά για το διαγωνισμό, αλλά όχι στα σεμινάρια που είχατε κάνει.Παίρνουμε μέρος κανονικά;
Μα και φυσικά !!! Τα εισαγωγικά σεμινάρια ήταν παράλληλη, ανεξάρτητη και εθελοντική διαδικασία. Ελπίζουμε να υποστήριξαν την είσοδο στον τρισδιάστατο σχεδιασμό ενώ πρέπει να πούμε ότι πραγματικά ανέδειξαν εκπαιδευτικούς με θέληση για εξέλιξη στο αντικείμενο.
11. Στην παρουσίαση θα αναφέρονται τα ονόματα των μαθητών;
Βεβαίως, ενώ θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα και για τις φωτογραφίες που θα υπάρχουν.