Θεματική συνεδρία στο 11o Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδρειο οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

To ΕΔΙΦΕΤ στα πλαίσια του 11oυ Πανελλήνιου και Διεθνές Συνέδρειου οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση θα διοργανώσει θεματική συνεδρία με άξονα την χρήση ανοιχτού υλικού και λογισμικού στην εκπαίδευση.