Δημοσιέυθηκε το ΦΕΚ της προκύρηξης των Μεταπτυχιακών τμημάτων.

Στις 11-7-2018 δημοσιέυτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκύρηξη των 2 Μεταπτυχιακών τμημάτων  ” Διδακτική της Φυσικής και Εκπαιδευτική Τεχνολογία ” &  “Υπολογιστική Φυσική”. Λεπτομέρειες για τα παραπάνω τμήματα μπορείτε να βρείτε στους αντίστοιχους συνδέσμους της Εκπαίδευσης του Εργαστηρίου.

Please install and activate Custom Facebook Feed Plugin.