Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / Educational Technology Laboratory
Κωδικός ΔΨΕ502
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Φυσικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Υπεύθυνος/η Ευριπίδης Χατζηκρανιώτης
Γνωστικό Αντικείμενο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Χαρακτηρισμός Μαθήματος Μαθήματα Τμήματος
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 40003052

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Φυσικής (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
 
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 8 4 4

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος 2017 – 2018
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία 3
Class ID
600100117
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά το πέρας του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, οι φοιτητές /τριες: • αναπτύσσουν δεξιότητες σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου διδακτικού σεναρίου ένταξης και χρήσης της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, • εξοικειώνονται με σύγχρονα λογισμικά και με πειράματα συγχρονικής καταγραφής (MBL) και video-μετρήσεων (VBL) και • εξοικειώνονται με την ανάλυση των πειραματικών δεδομένων και τη μοντελοποίηση των φαινομένων (modeling).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αναπτύξουν δεξιότητες ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου διδακτικού σεναρίου ένταξης και χρήσης της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (πειράματα συγχρονικής καταγραφής, video-μετρήσεις, ανάλυση δεδομένων και διεργασίες μοντελοποίησης). • Παραδοσιακές μορφές Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας • Σύγχρονες μορφές Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας : Τεχνολογία Πληροφορίας & Επικοινωνίας • Το Πείραμα στη Φυσική o πείραμα επίδειξης o συμβατικά πειράματα άσκησης (hands on) o πειράματα με υπολογιστή (MBL-VBL) o πειράματα σε υπολογιστή (προσομοιώσεις & Εικονικά Εργαστήρια) o πειράματα εξ’ αποστάσεως (remote experiments) • Σενάρια ένταξης και χρήσης της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας • Παρουσιάσεις (PowerPoint – ιστοσελίδες) • Παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδικτύου – εκπαίδευση από απόσταση Οι φοιτητές, μετά από μια αρχική εξοικείωση με τα απαιτούμενα λογισμικά, αναλαμβάνουν ένα θέμα Φυσικής και το αντιμετωπίζουν με πείραμα συγχρονικής καταγραφής (MBL) και video-μετρήσεις (VBL). Αναλύουν τα πειραματικά δεδομένα και μοντελοποιούν τα φαινόμενα (modeling).
Λέξεις Κλειδιά
ολοκληρωμένα διδακτικά σενάρια, πειράματα συγχρονικής καταγραφής, video-μετρήσεις, διεργασίες μοντελοποίησης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση παρουσιάσεων (powerpoint) στις διδασκαλίες τόσο των διδασκόντων όσο και των φοιτητών, Χρήση ψηφιακού υλικού (προσομοιώσεις, εικονικά εργαστήρια, πειράματα συγχρονικής καταγραφής (MBL) και video-μετρήσεις (VBL))
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις 18 0,6
Εργαστηριακή Άσκηση 30 1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 60 2
Παρουσίαση 12 0,4
Σύνολο 120 4
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος (διαμορφωτικά και συμπερασματικά έως 80%): Γνώση, κατανόηση και εφαρμογή αρχών εκπαιδευτικής τεχνολογίας στη διδασκαλία τους, Σχεδιασμός και εφαρμογή εκπαιδευτικής τεχνολογίας σε διδακτικά σενάρια, Ικανότητα αυτο-αξιολόγησης της διδασκαλίας που υλοποίησαν, Ικανότητα αξιολόγησης των διδασκαλιών των συμφοιτητών τους, Ικανότητα υπεράσπισης των επιχειρημάτων τους. Μετά το πέρας των μαθημάτων (συμπερασματικά έως 20%): Γραπτή εξέταση με επίλυση προβλημάτων και Σχεδιασμός διδασκαλίας εννοιών της Φυσικής.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ Χ., ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΟΜΗΣ Β.Ι., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ