Εισαγωγή στη Διδακτική της Φυσικής

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ / Introduction to Didactics of Physics
Κωδικός ΔΨΕ401
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Φυσικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Υπεύθυνος/η Ευριπίδης Χατζηκρανιώτης
Γνωστικό Αντικείμενο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Χαρακτηρισμός Μαθήματος Μαθήματα Τμήματος
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 40003061

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Φυσικής (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 41
 
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Βασική Επιλογή 8 4 5

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος 2017 – 2018
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία 3
Class ID
600100285
Τύπος Μαθήματος
 • Υποβάθρου
Κατηγορία Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αναπτύξουν δεξιότητες χειρισμού του θεωρητικού υπόβαθρου της Διδακτικής (μοντέλα διδασκαλίας, ιδέες μαθητών, κλπ)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αναπτύξουν δεξιότητες χειρισμού του θεωρητικού υπόβαθρου της Διδακτικής (μοντέλα διδασκαλίας, ιδέες μαθητών, κλπ) Η γνώση στη Φυσική και η Διδακτική Πράξη Οι ιδέες των μαθητών για έννοιες και φαινόμενα του φυσικού κόσμου Θεωρίες Μάθησης Μοντέλα Διδασκαλίας Οι ερωτήσεις του εκπαιδευτικού και ο χειρισμός των ερωτήσεων των μαθητών Χάρτες Εννοιών και η χρήση τους ως εργαλείο διδασκαλίας και αξιολόγησης Σχεδιασμός και ανάπτυξη (σύνθεση) δραστηριοτήτων Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου Οι φοιτητές αναλαμβάνουν ένα θέμα Φυσικής και επιλέγουν συνοδευτικό υλικό προσομοιώσεων το οποίο εντάσσουν σ’ ένα υποθετικό μάθημα με βάση το μαθησιακό μοντέλο, κάνουν μνεία στις ιδέες των μαθητών, οριοθετούν στόχους, και περιγράφουν ένα πλήρες διδακτικό σενάριο που περιλαμβάνει Φύλλο Εργασίας μαθητών, τρόπους αξιολόγησης μαθητών και τέλος παρουσιάζουν την εργασία τους.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις 36 1,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων 66 2,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 48 1,6
Σύνολο 150 5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Δημόσια Παρουσίαση (ΔιαμορφωτικήΣυμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (ΔιαμορφωτικήΣυμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Κ. ΡΑΒΑΝΗΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΧΑΛΚΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ